Rutine ved bestilling av foto og fotostyling. Når fotograf/stylist mottar en bestilling med styling for foto tar fotograf<->stylist først direkte kontakt med hverandre. Ut i fra opplysninger gitt i bestillingen planlegges så tid og dato som passer både fotograf og stylist. Slike oppdrag bør være nøkkeloppdrag og vi oppfordrer megler til å skaffe nøkkel på kontoret eller kode til kodeboks før bestilling. Er informasjon om nøkkel gitt i bestillingen blir megler varslet på vanlig måte fra fotograf med dato for foto. Hvis det er gitt instruksjoner i bestillingen om at vi må avtale nøkkel med selger så vil stylist ringe selger for å lage en avtale. Stylist ringer fordi de må først inn i boligen før fotograf kommer, samt det kan være greit å spørre litt om hva som befinner seg på stedet for å kunne ta med seg rett ting. Ved et slikt tilfelle varsler fotograf megler med avtalt tid og kommenterer at det er avtalt med stylist. Om ikke stylist kontakter fotograf tilbake antas tidspunktet/nøkkelanskaffelsen mellom stylist og selger til å være i orden. Hvis noe må endres varsler stylist fotograf som ombooker oppdraget og varsler megler om ny tid.

Hva er reisegodtgjørelse? Dette er i hovedsak en kostnad som er beregnet ut fra tiden som brukes på å forflytte seg fra Lillehammer til et annet sted som en jobb ønskes utført. Siden fototjenestene ikke er timespris men pakkepris og for at jeg ønsker å ha en mye lavere sats på denne tidsbruken enn for foto så er reisegodtgjørelsen delt opp i tidssoner og avrundet til gjennomsnittlig områdepunkt. Bompenger er inkludert. Reisegodtgjørelse har ingen ting med statens kilometersatser eller bilkostnad. Eks: Om jeg må gå fra Lillehammer sentrum til oppdragets adresse på ski og turen tar 1t hver veg vil dette utløse en tidsbruk som tilsvarer å kjøre til Kvitfjell og vil derfor bli fakturert med 1000,- i reisegodtgjørelse for 2t totalt på ski. Derimot fototjenester som tar 2t koster en del mer. At jeg har fremkomstmiddel blir det samme som at jeg har kamera. Ingen avstander er for langt. Lar meg gjerne friste av fotooppdrag i varme land ?

Forutsetning for reisegodtgjørelse: Prisene for områdene gjelder bilveg frem til oppdragets adresse. Ved lengre avstander til fots, på ski, i båt eller liknende vil total tidsbruk være gjeldene for beregning av reisegodtgjørelsen. Ingen adkomst er umulig, men ved spesielle utfordringer avtales dette nærmere.

Nytt i 2020 for reisegodtgjørelse: Reisegodtgjørelse gjelder pr. oppdrag for førstegangsfotografering. Om fotograf har fordel av å forflytte seg kort mellom oppdrag i en sone faller denne fordelen tilgode fotograf. Dette er et grep for å holde de individuelle prisene så lave som mulig slik at denne fordelen er nå “bakt” inn i snittberegningen av prisene. Prisene her er faktisk fortsatt uendret i 14år, men forhåpentligvis lettere å formidle til kunde med kart ferdig merket med priser og stedsnavn som dere finner i fanelinken for reisegodtgjørelse.

Unntak for reisegodtgjørelse: For oppdrag som allerede er fotografert kan det komme bestillinger på nye utebilder etter skifte av sesong eller oppgradering på grunn av uheldig vær på fotodagen. På slike oppdrag kan du ved bestilling velge at slike nye bilder kan tas uten reisegodtgjørelse men slike oppdrag må da også vente til fotograf er på oppdrag i området og kan ta det på samme tur. Om slike nye utebilder ønskes raskere og uten et forbehold om at fotograf er i nærheten kan slike oppdrag tas på vanlig måte etter bestillingskøen men vil da utløse en reisekostnad om turen til det området tas kun for dette ærend.